23 września oblaci poznańskiego klasztoru głosili kazania m.in. Poznań św. Rodzina, Poznań św. Jan Ewangelista, Poznań NMP Matki Odkupiciela, Poznań Podwyższenia Krzyża, Poznań Matki Bożej Bolesnej, Szamotuły Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa, Krosno Odrzańskie. Zdjęcia z parafii NMP Matki Odkupiciela w Poznaniu.

26 września gościliśmy w naszym klasztorze uczniów z Hongkongu. Mieli oni okazję zwiedzić wystawę misyjną, biura Misyjnych Dróg i Prokury Misyjnej. W kaplicy klasztornej po krótkiej modlitwie spotkali się z o. Prowincjałem – Pawłem Zającem. Grupa liczyła 54 uczniów wraz z nauczycielami i o. Sławomirem Kaliszem OMI.

1-3 X 2018 – w Białymstoku odbyło się coroczne spotkanie polskich misjologów.
Ojciec Marcin Wrzos OMI przedstawił prasę misyjną i nowe media jako element stymulujący misyjne zaangażowanie.

2 X 2018 – dzień misyjny.  Mszy św. o godz. 18.30 w kościele Chrystusa Króla przewodniczył i kazanie wygłosił o. Mariusz Kasperski – misjonarz z Madagaskaru.

3 X 2018 – ostatnią część Nadzwyczajnego Posiedzenia Senatu UAM w Collegium Iuridicum Novum zdominowało wręczenie nagród PRAECEPTOR LAUREATUS, nagród I stopnia za osiągnięcia naukowe, nagród specjalnych dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w 2017 roku oraz nagród dla absolwentów UAM. Pośród nagrodzonych znalazł się o. Paweł Zając, prowincjał.

5-7 X 2018 – rekolekcje dla Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety w Puszczykowie prowadził o. Joachim Kusz.

7 października w parafii Dobrego Pasterza w Krakowie o. Paweł Ratajczyk głosił kazania odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Również rozprowadzał wraz z br. Dariuszem Wajsem kalendarze misyjne. W czasie uroczystości odpustowych obecna była małżonka Prezydenta Polski – Agata Duda.

9-10 X 2018 – w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie odbyło się dwudniowe sympozjum zorganizowane przez cztery konferencje życia konsekrowanego w Polsce. Spotkanie dla wyższych przełożonych przebiegało pod hasłem „Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii”. Oblatów reprezentował o. Sławomir Dworek, wikariusz prowincjalny.

7-14 X 2018 – odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy w poznańskiej farze. Kazania głosili oblaci naszego klasztoru: o. Piotr Osowski, o. Paweł Ratajczyk i o. Joachim Kusz.

7-14 X 2018 – misjom świętym w średzkiej kolegiacie przewodniczyli ojcowie: Józef Niesłony i Krzysztof Ziętkowski.

15-20 X 2018 – rekolekcje dla oblatów w Bodzanowie głosił o. Sławomir Dworek, wikariusz prowincjalny. Uczestniczył również w nich o. Piotr Osowski.

18-19 X 2018 – 195. mnichów z całej Polski zgromadziła na Jasnej Górze 36. Pielgrzymka Braci Zakonnych. W dwudniowym spotkaniu zakonnicy dziękują za św. Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, dziękują za drogę swojego osobistego powołania i proszą o nowych kandydatów do życia konsekrowanego. Poznański klasztoru reprezentował br. Wiesław Ratajczak.

18-21 X 2018 – rekolekcje w Mikstacie przed 100-leciem konsekracji kościoła św. Trójcy głosił o. Andrzej Grzesiak, który pochodzi z tej parafii.

21 X 2018 – TVP1.
21 października rozpoczął się Światowy Dzień Misyjny. W Wiadomościach o godz. 19.30 wystąpił o. Joachim Kusz, który powiedział: „Każdy z nas jest misjonarzem, gdy pozwoli Bogu wejść w swoje życie”.

22-27 X 2018 – w rekolekcjach dla oblatów w Bodzanowie, którym przewodniczył o. Sławomir Dworek, wikariusz prowincjalny, uczestniczył o. Mariusz Bosek i o. Joachim Kusz.

23-24 X 2018 – spotkanie Rady Prowincjalnej.

25 października 2018 r. podczas gali w warszawskiej Galerii Porczyńskich po raz drugi wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” honorujące osoby i instytucje zasłużone dla misji. Wśród nich znalazła się redakcja „Misyjnych Dróg” i portalu www.misyjne.pl.

26 października wspólnota poznańska przeżywała kolejny dzień skupienia, któremu przewodniczył ks. Jan Chrzanowski, kapłan archidiecezji poznańskiej, ojciec duchowny bukowskiego dekanatu.