1 lipca nastąpiły zmiany personalne w poznańskim klasztorze. Do naszej wspólnoty obediencję otrzymali:

 Andrzej Korda, który ostatnio był superiorem w Siedlcach.

 Rafał Chilimoniuk, misjonarz pracujący w Turkmenistanie.

 Marcin Langner, który przychodzi do nas z Obry.

       Odchodzą:

Wiesław Nazaruk został przeniesiony do Lublińca.

Jakub Król będzie pracował na Świętym Krzyżu.

Kamil Dżalak powrócił do WSD w Obrze.