2 II 2019 – w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego obchodzony jest w całym Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego zgromadzili się na Mszy świętej w katedrze poznańskiej o godz. 10.00. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki. Z naszego klasztoru obecnych było 6 oblatów: o. Marian Lis, o. Piotr Osowski. O. Joachim Kusz, o. Krzysztof Ziętkowski, o Paweł Ratajczyk i br. Dariusz Wajs.

3 II 2019 – w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu odbyła się X Pielgrzymka “Amazonek”. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył Ordynariusz Diecezji Siedleckiej – bp Kazimierz Gurda, obecny był również Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Paweł Zając OMI.

4-9 II 2019 – o. Józef Niesłony przebywał na rekolekcjach oblackich w Kodniu.

4 II 2019 – rozpoczął się remont kuchni poznańskiego klasztoru.

5 II 2019 – wtorek misyjny. Mszy św. o godz. 18.30 przewodniczył i kazanie wygłosił o. Marcin Wrzos.

6 II 2019 – zostały zamieszczone w klasztorze obrazy z nowymi wizerunkami ojców generałów naszego zgromadzenia.

6 II 2019 – o. Sławomir Dworek, wikariusz prowincjalny, uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych brata Olofa Åsblom w Sztokholmie. Brat Olof urodził się w 1930 roku w Sztokholmie. Pierwszą profesję w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej złożył w 1966 roku, a sześć lat później oblację wieczystą. Pasjonat modlitwy różańcowej oraz pisania ikon. Ostatnie lata życia spędził w szwedzkim Bromma – w domu opieki paliatywnej. Należał do dystryktu szwedzko-norweskiego Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

7- 8 II 2019 – odwiedzili naszą wspólnotę oblaci z Hünfeldu: Andreas Grabon, Karl Thier i Łukasz Kłos.

8 II 2019 – podczas wizytacji kanonicznej w Kodniu – o. prowincjał Paweł Zając OMI, pobłogosławił nowe oratorium w Domu Pielgrzyma, działającym przy kodeńskim sanktuarium. Ma ono docelowo służyć mniejszym grupom pielgrzymkowym.

8-10 II 2019 – dni skupienia w Licheniu dla czcicieli Róży Duchownej przeprowadził o. Krzysztof Ziętkowski, superior.

10-15 II 2019 – o. Joachim Kusz OMI głosił rekolekcje dla Sióstr Elżbietanek Prowincji Poznańskiej w Puszczykowie.

14 II 2019 – animatorem dnia skupienia we wspólnocie oblackiej w Gorzowie był o. Krzysztof Ziętkowski, superior.

14-21 II 2019 – – w pielgrzymce do Ziemi Świętej uczestniczyło trzech oblatów naszego klasztoru: o. Marian Lis, o. Stanisław Gołąb i o. Michał Hadrich.

15 II 2019 – dzień skupienia w naszej wspólnocie przeprowadził ojciec duchowny naszej prowincji – o. Leon Nieścior z Warszawy.

16 II 2019 – 193. rocznica zatwierdzenia naszego zgromadzenia przez papieża Leona XII – 17 II 1826. Zatwierdzając zgromadzenie papież zaaprobował nasze Konstytucje i Reguły, które przez prawie dwa wieki pomagają oblatom żyć Ewangelią, żyć Błogosławieństwami, pomagają oblatom dążyć do świętości. Czego pragnął dla każdego z nas św. Eugeniusz. W naszej poznańskiej wspólnocie Mszy Świętej w kaplicy klasztornej przewodniczył o. superior Krzysztof Ziętkowski OMI. Po homilii odnowiliśmy nasze zakonne zobowiązania, wypowiadając naszą wieczystą oblację, a pod koniec Eucharystii powierzyliśmy nasze zgromadzenie opiece Niepokalanej.

16 II 2019 zmarł w poznańskim szpitalu im. św. Jana Pawła II o. Mieczysław Oleksiuk OMI. Urodził się 15 lipca 1953 roku w Koszelikach (parafia Manie, diecezja siedlecka).  Ukończył Liceum Medyczne o profilu Technika Analityki Medycznej we Wrocławiu. Następnie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – nowicjat odbył na Świętym Krzyżu, gdzie złożył pierwszą profesję zakonną w dniu 8 września 1975 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk arcybiskupa Jerzego Stroby –14 czerwca 1981 roku. Przez pierwsze dwa lata posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz parafii w Kędzierzynie-Koźlu i Laskowicach. Od 1983-1994 roku był misjonarzem ludowym (Katowice, Grotniki, Wrocław). W latach 1994-1996 był kapelanem sióstr w Füssenich (Niemcy). Począwszy od 1997 roku o. Mieczysław Oleksiuk OMI pracował w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego, sprawując funkcję: wikariusza w Skierniewicach (styczeń-maj 1997 r.), proboszcza w Wałczu (1997-2002), przez następne dwa lata otrzymał przydział kapelański do Polskich Sił Zbrojnych w Syrii (XVIII-XXII zmiana POLBATT na Wzgórzach Golan). Po powrocie do kraju, ustanowiono go proboszczem w Biedrusku, a w 2005 roku otrzymał stopień podpułkownika. Kolejne lata mieszkał w bloku na terenie parafii Św. Krzyża na Górczynie. Ostatnim domem zakonnym śp. o. Mieczysława był klasztor w Poznaniu. 19 lutego odbyła się w kościele Chrystusa Króla w Poznaniu Msza św. eksportacyjna. Uroczystości pogrzebowe z udziałem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy miały miejsce 21 lutego w Kodniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-23 II 2019 – o. prowincjał Paweł Zając przebywał w Hünfeldzie na spotkaniu prowincjałów Europy.

19-20 II 2019 – gościliśmy w naszym klasztorze przyszłych kleryków z Obry, którzy przyjechali z Afryki: Tsowa Meli Belly Douglas z Kamerunu i Chinonso Hyacinth z Nigerii.

23 II 2019 – w klasztorze Sióstr Klawerianek w Poznaniu odbyło się spotkanie misyjne dla dobroczyńców misji. Rozpoczęło się Eucharystią , której przewodniczył o. Piotr Osowski OMI. Modliliśmy się szczególnie za śp. Monikę Kaiser w 22 rocznicę jej śmierci, dziękując za dar jej życia i ofiarowany dom . Na auli p. Barbara i Aleksander Szanieccy podzielili się swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Afryce- Tanzanii.

24 II 2019 – w Warszawie odbyło się spotkanie trzech religii abrahamowych– judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Tematem rozmów była „pielgrzymka”, o której opowiadał
m.in. ojciec Marcin Wrzos – prezbiter Kościoła katolickiego, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej. Doktor teologii o specjalności misjologia oraz teologia środków społecznego przekazu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny “Misyjnych Dróg”, portalu misyjne.pl. Współtwórca poznańskiego Kalendarza Trzech Religii.

24 II 2019 – o. Mariusz Bosek głosił misyjne kazania w parafii św. Andrzeja w Poznaniu.