Dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu

ul. Ostatnia 14
60-102  Poznań

Tel.:  61 830 65 17 lub 61 830 65 33 lub 61 839 96 10
E-mail: poznan@oblaci.pl