22 czerwca o godz. 18.30 w kościele na Górczynku o. Józef Niesłony przewodniczył Mszy św. z okazji 45-lecia swoich święceń kapłańskich.  Kazanie wygłosił o. Prowincjał Paweł Zając.

O. Józef urodził się 14 lutego 1950 roku w Chudobie, pow. Olesno Śl.., woj. opolskie. Rodzicami jego byli Józef i Gertruda z domu Chwałek, który prowadzili własne gospodarstwo rolne. Posiadał trzech braci i dwie siostry. W 1957 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Chudobie, zaś po jej ukończeniu w 1964 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Markowicach, pow. Mogilno /Kujawy/. W 1968 roku ukończył naukę w NSD i jako eksternista zdał egzamin maturalny przed państwową komisją egzaminacyjną w Bydgoszczy.

1 września 1968 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Po złożeniu pierwszej profesji zakonnej rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym tegoż zgromadzenia w Obrze. Po ukończeniu drugiego roku studiów, decyzją władz prowincji, został w 1971 roku skierowany na dalsze studia seminaryjne do Rzymu. W latach 1971-74 studiował na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie /Angelicum/ uzyskując stopień magistra nauk teologicznych. Po przyjęciu święceń diakonatu w 1974 roku powrócił do kraju i w WSD w Obrze odbył rok pastoralny. 22 czerwca 1975 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 1975-77 pełnił obowiązki wikariusza przy parafii zakonnej Matki Bożej Bolesnej w Milanówku koło Warszawy.

W 1976 roku podjął studia na Prymasowskim Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie, które ukończyłem w 1979 roku.

W roku 1977 został mianowany socjuszem mistrza w nowicjacie na Świętym Krzyżu, a od 1980 roku pełnił obowiązki mistrza nowicjatu. W międzyczasie przez 8 lat był przełożonym miejscowej wspólnoty zakonnej i rektorem kościoła na Świętym Krzyżu.

W 1993 roku podjął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie uzyskując w roku 1995 tytuł magistra teologii i licencjat z teologii duchowości katolickiej.

W 1996 roku, po 19 latach pracy w nowicjacie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich koło Kielc /32 km/, został minowany przełożonym w klasztorze tegoż Zgromadzenia w Lublińcu na Śląsku. Po dwóch kadencjach przełożeństwa, w lutym 2002 r. został wysłany do Kanady, gdzie przebywał przez 7 miesięcy głosząc rekolekcje. Po powrocie z Kanady został przeniesiony do domu prowincjalnego w Poznaniu przy ul. Ostatniej 14. W 2004 r. został mianowany Wikariuszem Prowincjalnym Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Funkcję tę pełnił do 2010 roku. W międzyczasie jeden rok 2007-08 przebywał w sanktuarium Matki Bożej w Kodniu w charakterze przełożonego domu, a w roku 2008-09 ponownie na Świętym Krzyżu jako przełożony klasztoru. W latach 2010-11 był przełożonym w klasztorze w Gdańsku, a od 2011 r. do listopada 2014 w klasztorze we Wrocławiu. Od tego czasu znów należy do klasztoru w Poznaniu. Przez wszystkie lata kapłaństwa głosił także rekolekcje i misje parafialne w wielu parafiach i diecezjach.