Ze względu na pogłębiający się i zataczający coraz szersze kręgi kryzys epidemiczny zostały odwołane listopadowe rekolekcje dla oblatów.  Dlatego  zorganizowano rekolekcje przez internet od 9 do 14 listopada, które prowadzi o. Antoni Bochm z Rzymu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poznańskiego klasztoru udział biorą ojcowie: Czesław Grabowski i Daniel Biedniak.