Urodził się 28 stycznia 1954 roku w Iwkowej k. Brzeska (diecezja tarnowska). Syn Władysława i Marii. W latach 1969-1973 pobierał naukę w oblackim junioracie w Markowicach. Następnie, po odbyciu postulatu w Obrze, rozpoczął kanoniczny czas nowicjatu w Zgromadzeniu. Pierwsze śluby zakonne złożył w Obrze, 8 września 1974 roku. Rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w obrzańskim scholastykacie. Tutaj złożył profesję wieczystą, 8 września 1978 roku. Święcenie prazbiteratu przyjął z rąk abp. Jerzego Stroby 21 czerwca 1980 roku.

Posługę misjonarską rozpoczął od wikariatu we Wrocławiu-Popowicach (1980-1981), następnie został skierowany w tym samym charakterze do Siedlec (1981-1982), przez kolejne pięć lat w Kodniu łączył posługę wikariuszowską z zadaniami ekonoma. W 1987 roku został mianowany ekonomem w Obrze. Od 1992 roku powołany na ekonoma prowincjalnego (w latach 1995-1998 pełniąc jednocześnie funkcję ekonoma domu zakonnego w Poznaniu). Po zakończeniu posługi ekonoma prowincjalnego, powraca do Obry – również w charakterze ekonoma (1998-2003). W 2003 roku skierowany do Laskowic Pomorskich jako pomoc duszpasterska, następnie do Zahutynia (2004-2008), gdzie pełni rolę przełożonego, a po roku także proboszcza i ekonoma. W 2008 roku skierowany do Gdańska (ekonom, radny domowy), w 2011 roku do Lublińca (ekonom), w 2013 do Katowic (pomoc duszpasterska) oraz Bodzanowa (pomoc duszpasterska).

Od 15 lipca 2014 roku posługiwał jako kapelan Domu Pomocy Społecznej w Krobi-Chumiętkach. Odszedł do Pana 16 lutego 2021 roku w poznańskim szpitalu.

Relacja z uroczystości pogrzebowych w Krobi i Obrze:

https://oblaci.pl/2021/02/20/uroczystosci-pogrzebowe-sp-o-czeslawa-motaka-omi-relacja-zdjecia/