4.05.2022  – w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku/koło Goleniowa – o. Marek Ochlak spotkał się z kapłanami, aby omówić dalsze etapy współpracy kilku archidiecezji z ojcami Oblatami w wspieraniu misji Kościoła na Madagaskarze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-21.05.2022 – spotkanie Rady Prowincjalnej w Poznaniu.

20-26.05.2022 – o. superior Andrzej Korda przewodniczył Misjom Św. w Świerklanach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2022 – Św. Eugeniusza de Mazenoda. Mszy św.  o godz. 8.00 w kościele Chrystusa Króla przewodniczył i kazanie wygłosił o. superior Andrzej Korda.

26.05.2022  – o. Marcin Wrzos odebrał dyplom, jako doktor habilitowany na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2022 – zjazd Przyjaciół Misji w Obrze.