30 XII 2021 – wspólne śpiewanie kolęd o. Pawła Ratajczyka i o. Daniela Biedniaka z Eleni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 I 2022 – powrócił z Madagaskaru o. prowincjał.

8-9 I 2022 – kazania w Krotoszynie, w Poznaniu i we Wronkach.

 

 

 

 

 

 

 

10 I 2022 – kolęda w klasztorze. Więcej zdjęć w Galerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 I 2022 – ogólnopolski Dzień Judaizmu obchodzony był w Poznaniu pod hasłem: „Moje myśli nie są myślami waszymi”. W spotkaniu uczestniczył o. Marcin Wrzos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 I 2022 –   Animatorem dnia skupienia na Świętym Krzyżu był wikariusz prowincjalny – o. Józef Wcisło.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 I 2022 – o. prowincjał udał się na Ukrainę, gdzie 20 stycznia miała miejsce instalacja nowego przełożonego na Ukrainie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-29 I 2022 – rekolekcje dla przełożonych w Obrze, w których uczestniczy o. prowincjał Paweł Zając, o. wikariusz prowincjalny Józef Wcisło i o. superior Andrzej Korda.

30-31 I 2022 – spotkanie Rady prowincjalnej w Obrze; wcześniej, 29-30 stycznia – rada poszerzona.

26 I 2022 –  obchodzony był w Kościele katolickim w Polsce Dzień Islamu, który ma pomóc we wzajemnym poznaniu obu religii i eliminacji uprzedzeń oraz stereotypów. W Poznaniu obchody odbyły się 25 stycznia wieczorem w Domu Misyjnym misjonarzy oblatów przy ulicy Ostatniej. Prelegentami na wydarzeniu byli bp Szymon Stułkowski, mufti Youssef Chadid, o. Wojciech Kluj OMI, ks. Dawid Stelmach oraz Cecylia Mir z zespołu synodalnego archidiecezji poznańskiej. Po wystąpieniach każdy uczestnik mógł podzielić się swoim doświadczeniem dialogu i przyjaźni między chrześcijanami a muzułmanami. Miały miejsce też modlitwy prowadzone tak przez katolików, jak i przez muzułmanów. Spotkanie moderował o. Marcin Wrzos OMI.

 

 

 

 

 

29-30 I 2022 – kazania katechizmowe w kościele Miłosierdzia Bożego w Obornikach głosił o. Daniel Biedniak.