Animatorem lutowego dnia skupienia był o. superior Andrzej Korda, który w konferencjach zachęcał do gorliwszej modlitwy.  Więcej zdjęć z dnia skupienia w Galerii 2022.