25-28 X 2018 – o. Marcin Wrzos OMI wziął udział w spotkaniu szkoleniowym diecezjalnych i zakonnych inspektorów ochrony danych osobowych w Zakopanem.

30 października świętowaliśmy 200. rocznicę pierwszej Reguły w Zgromadzeniu. Dlatego o godz. 15.00 zgromadziliśmy się w kaplicy klasztornej na modlitwie. Odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego, wysłuchaliśmy konferencję o. superiora; następnie w ciszy odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitewne spotkanie zakończyło się hymnem dziękczynnym Kościoła – Te Deum laudamus.

6 XI 2018 – dzień misyjny w poznańskiej wspólnocie. Mszy św. o godz. 18.30 przewodniczył i kazanie wygłosił o. Stanisław Oler, który pracuje 34 lata na Madagaskarze.

8 października zmarł w Lublińcu O. Alfons Kupka, który 51 lat był mieszkańcem poznańskiego klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Urodził się 12 października 1931 roku w Ciasnej koło Lublińca. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 października 1955 roku w Obrze z rąk bp. Herberta Bednorza. Już jako zakonnik studiował architekturę na Politechnice Gdańskiej, nie mogąc ujawnić, że jest księdzem. Odbywał zagraniczne podróże studyjne, uczestniczył w pracach projektowych i budowlanych prowincji oblatów, głosił rekolekcje, wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, był członkiem i przewodniczącym komisji budowlanej archidiecezji poznańskiej.
O. Alfons Kupka jest autorem projektów i realizacji wielu kościołów i klasztorów w Polsce i na terenach misyjnych. W 1974 roku wybrano go na prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Oblatów. Jednocześnie został powołany do konsulty między zakonnej jako przewodniczący komisji misjonarzy ludowych. Po zakończeniu dwóch kadencji pracy jako prowincjał w 1980 roku podjął starania o możliwość wydawania „Misyjnych Dróg” i w 1983 roku został redaktorem naczelnym kwartalnika, a później dwumiesięcznika. Do 2013 roku był czynnym członkiem redakcji.
Zaprojektował kilka klasztorów i kościołów w Polsce i kilkanaście kościołów, szkół i klasztorów na Madagaskarze, w Kamerunie, na Ukrainie, na Białorusi, w Niemczech.
30 czerwca 2015 roku został przeniesiony do klasztoru w Lublińcu, przygotowanego do pomocy chorym współbraciom.

8-11 XI 2018 -29 Zjazd Niniwy w poznańskiej parafii.

12-15 XI 2018 – gościliśmy o. bpa Radosława Zmitrowicza z Ukrainy.

12 listopada w jasnogórskim klasztorze odbyło się Spotkanie Komisji Medialnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych. Naszą prowincję reprezentował o. Marcin Wrzos.

13 XI 2018 – spotkaniu proboszczów z oblackich parafii w Obrze przewodniczył o. Paweł Zając, prowincjał. Obecny był również o. Michał Hadrich.

16-17 XI 2018 – na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się konferencja naukowa “Klasztor na Świętym Krzyżu – skarb polskiej kultury i historii”. Spotkanie zorganizowały wydziały: Teologiczny i Historyczny uniwersytetu poznańskiego. Ojciec prowincjał, Paweł Zając ukazywał znaczenie świętokrzyskiego klasztoru w korespondencji XVIII-wiecznych nuncjuszy apostolskich w Warszawie.

16-19 XI 2018 – gościem naszego klasztor był o. Fredrik Emanuelson, szwedzki oblat, który  pracuje w Sztokholmie.

 18 XI 2018 – 80 lat skończył o. Andrzej Grzesiak.

20-22 XI 2018 – spotkanie misjonarzy ludowych w Krakowie. Z poznańskiego klasztoru udział wzięli ojcowie: Józef Niesłony i Krzysztof Ziętkowski, a także o. Paweł Zając, prowincjał.