4 XII 2018 – wtorek misyjny. Mszy św. w kościele Chrystusa Króla przewodniczył o. Marcin Wrzos, a kazanie wygłosił o. Stanisław Oler, misjonarz z Madagaskaru.

5-6 XII 2018 – spotkanie Rady Prowincjalnej w Kokotku.

 12-14 XII 2018 – peregrynacja obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w parafii i domu prowincjalnym w Poznaniu.
Obraz przybył do klasztoru 12 grudnia. O godz. 21.00 wspólnota oblatów i sióstr zakonnych zgromadziła się na modlitwie apelowej. Dla wszystkich domowników była również okazja do osobistej modlitwy przed obliczem Królowej Podlasia. Peregrynacja zakończyła się w piątek Uroczystą Eucharystią w kościele. Więcej zdjęć na stronie: https://poznan.oblaci.pl/rok-2018/

16 XII 2018 – Prokura Misyjna w parafii oblackiej w Zahutyniu koło Sanoka. 

18 XII 2018 – odsłonięcie żłóbka, koncert kolęd oraz wręczenie nagród dla przedstawicieli wielkopolskiego biznesu – to wszystko miało miejsce we wtorek po południu, na poznańskim lotnisku Ławica. W spotkaniu wziął udział arcybiskup Stanisław Gądecki. Z poznańskiego klasztoru obecny był o. Piotr Osowski, który opiekuje się kaplicą na lotnisku.
Koncert Wigilijny swoją artystyczną obecnością uświetnił Krzysztof Antkowiak i Sound’N’Grace.

20 XII 2018 – odbyła się uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich placówce Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy. Wzięli w niej udział m.in. gen. bryg. SG Wojciech Skowronek oraz starosta poznański Jan Grabkowski. – Mieć za patrona Powstańców Wielkopolskich to olbrzymi zaszczyt, ale też olbrzymia odpowiedzialność. Tym bardziej tutaj, w Wielkopolsce, gdzie pamięć o wydarzeniach sprzed stu lat jest wiecznie żywa – mówił Jan Grabkowski. Ich główną część poprzedziło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zdobywców Lotniska Ławica, upamiętniającym brawurowy atak powstańców ze stycznia 1919 roku, po którym pozyskali największy łup wojenny w historii polskiego oręża – kilkaset samolotów, będących następnie podstawą budowy polskiego lotnictwa wojskowego. W dalszej części odbyła się Msza św. pod przewodnictwem o. Piotra Osowskiego, kapelana kaplicy na lotnisku, który również poświęcił bojowy wóz pirotechniczny.

20 XII 2018 – w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu tradycyjnie już kilka dni przed Bożym Narodzeniem odbyła się uroczysta Msza Pasterska, którą w tym roku celebrował biskup Jacek Kiciński.  Z poznańskiego klasztoru obecny był o. Sławomir Dworek, wikariusz prowincjalny.

28 XII 2018 – już po raz drugi ukazał się w Poznaniu kalendarz trzech religii „W naszym fyrtlu Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie razem”. Kalendarz jest efektem współpracy misjonarza oblata księdza dr. Marcina Wrzosa, imama Youssefa Chadida oraz podrabina Szymona Zadumińskiego.

23 XII 2018 – 2 I 2019 – o. prowincjał Paweł Zając przebywał w siedleckiej i iławskiej wspólnocie Misjonarzy Oblatów M.N.

24 XII 2018 – Mszy św. pasterskiej o godz. 24.00 w kościele Chrystusa Króla przewodniczył i kazanie wygłosił o. Sławomir Dworek, wikariusz prowincjalny.    O. Paweł Ratajczyk uczestniczył we Mszy św. o północy w parafii Świętego Krzyża na Górczynie, zaś o. Piotr Osowski w Luboniu w parafii Św. Jana Pawła II.